Accessibility

The WordPress community and the open source WordPress project is committed to being as inclusive and accessible as possible. We want users, regardless of device or ability, to be able to publish content and maintain a website or application built with WordPress.

WordPress aims to make the WordPress Admin and bundled themes fully WCAG 2.0 AA compliant where possible.

All new and updated code released in WordPress must conform with these guidelines as per the WordPress Accessibility Coding Standards. Some current features and functionality in development may not yet fully comply, and known issues are listed in the WordPress Trac “accessibility” focus.

While the WordPress project cannot guarantee that all Themes are compliant, the accessibility-ready themes have been checked by the Theme Review Team to ensure that these themes pass their basic accessibility requirements.

The Accessibility Team

The WordPress Accessibility Team provides accessibility expertise across the project to improve the accessibility of WordPress core and resources.

The Accessibility Handbook shares the best practices for web accessibility, a list of accessibility tools, the testing we do to improve WordPress, themes, and plugins, and how to get involved in WordPress accessibility.

To report an Accessibility issue you’ve encountered in WordPress or on WordPress.org, please see the Accessibility Handbook page on Reporting Accessibility Issues.

Fanambaran’ny ATAG

Ny Authoring Tool Accessibility Guidelines version 2.0, na ATAG, dia fitambarana toromarika izay mifehy ny fomba famoronana fitaovana fanorenana tranonkala izay sady mitsinjo ireo manana fahasembanana no sady mamporisika ny rehetra hitsinjo azy ireo na inona na inona vokarina.

Ny WordPress accessibility coding standards dia mitaky fomba fanoratana kaody vaovao izay manaraka ny fenitra tadiavin’ny Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) laharan’andiany 2.0, niveau AA. Tanjona fanampiny aorian’izany ny fahatratrarana ny fenitra ATAG.

Ny application manaraka ny fenitra ATAG 2.0 dia application sady mora ampisain’ny olona manana fahasembanana no sady manampy sy mamporisika izay mampiasa azy rehetra mba hitsinjo ireo voalohany amin’izay zavatra vokarina, ary hanoro sy hanitsy ireo fahadisoana mety hisakana izany, na tsy mampiasa fitaovana ankoatra ilay application aza.

Mbola tsy manaraka ny fenitra ATAG 2.0 hatreto WordPress, kanefa manome toky fa hiezaka hatrany ny hametraka fitaovana hahafahan’ny olona izay manana fahasembanana hanorina sy hamokatra, mandraha-pahatratrarana ny fenitra ATAG rehetra.