Ny teny Malagasy sy ny tontolon’ny teknolojia

Mitohy ary tena mivoatra hatrany ny tontolon’ny teknolojia amin’izao fotoana izao. Efa maro tokoa ny zavatra hita toy ny fisian’ny I.A, ny fandehanan’ireo tranokala maro misy eran-tany. Ary na ny eto an-toerana aza dia efa maro tokoa ny tanora manomboka liana sy mirona amin’io tontolon’ny fandrosoan’ny teknolojia io.

Ny teny Malagasy sy ny tranokala

Anisan’ny mbola ezaka mandeha hatramin’izao ny fanaovana sy fanatsarana ny tranokala Malagasy. Matetika moa dia somary tsy dia misy mpiraharaha ny tranokala sasany satria hoe tsy dia misy mpitsidika. Nefa koa, efa misimisy ihany ireo miditra misehatra anatin’io toy ny mpivarotra entana informatika ohatra izao na mpivarotra antsinjarany toa an’ny Supermarche.mg izay mampiasa ny fitaovana WordPress anatin’ny tranokalany.

Supermarché.mg

Ny fitaovana WordPress sy ny tetikasa teny Malagasy

Amin’izao fotoana hanoratako izao dia mbola mandeha ary mitohy hatrany ny tetikasa entina mametraka ny teny Malagasy anatin’ny fitaovana. Mbola maro dia maro ny ezaka miandry izay mbola ilaina fiaraha-miasa ary fiaraha-mientana amin’ny fanatanterahana izany.

Atao inona tokoa moa izany WordPress amin’ny teny Malagasy izany ?

Anisan’ny mahagaga tokoa hoe maninona marina moa izany no tokony havadika amin’ny teny Malagasy ny WordPress. Izany ve tsy ho fandaniam-potoana be fotsiny ihany ?

Tsia, tsy fandaniam-potoana no antony hanaovana azy ity fa noho ireto antony manaraka ireto :

Entina hanandratana ny Malagasy eo amin’ny tontolon’ny teknolojia.

Raha mahita ianareo dia anisan’ny tena mbola lavitr’ezaka be izany hoe tranokala Malagasy izany raha oharina amin’ny hafa. Ary tsy ny tranokala ihany fa ny teny Malagasy sy ny kolontsaina Malagasy mihitsy no anisan’ny voakasik’io.

Maro amintsika zao ohatra ny mihomehy raha vao mahita an’ireny IA ireny na ireny famadihana teny ireny amin’ny teny Malagasy. Ny antony dia satria mbola vitsy ny tena manaparitaka ny kolontsaintsika sy ny fitenintsika amin’ny hafa.

Ny WordPress no anisan’ny be mpampiasa indrindra eran-tany sy mora ampiasaina.

Ity fitaovana ity no anisan’ny fitaovana mora sy azo ampiasain’ny rehetra. Tsy mila dia tena hoe mahay ny resaka informatika aty amin’ny sehatry ny tranokala vao tokony hampiasa an’ity. Ity mihitsy aza no manampy antsika tsy ho lany fotoana be sy hifantoka tanteraka amin’ilay tena tanjona.
Anisan’ny tetikasan’ity orinasa iray ity ny fiparitahan’ny fitaovana amin’ny fiteny rehetra isam-pirenena. Ka efa mandray anjara amin’io ny Malagasy ary mbola eo amin’ny 17% ny asa na 1085 isa ny teny efa vita hatramin’ny nanombohan’ny tetikasa.

Raha toa ka mahaliana anao ny handray anjara amin’ny famadihana an’ity fitaovana ity amin’ny Malagasy dia manasa anao hamaky an’ity lahatsoratra ity.

Hampisehoana fa vitan’ny Malagasy ny miaina anaty fivoarana.

Mety hoe manana an’ilay finday tena raitra be ireny ianao, na koa tena maharaka tanteraka ny fivoarana any ivelany ireny isa-minitra. Nefa ny aza adino, fa raha vitantsika eto an-toerana ny mampiasa an’ireny fivoarana ireny araka ny tokony ho izy sy hampiseho fa anisan’ny tena mpampiasa ny teknolojia isika, dia tena tsara kokoa ny manisy marika mazava.

Tsy hijanona ho mpampiasa ny teknolojia fotsiny ihany isika, fa ho tena tompon’ny fivoaran’ny teknolojia. Sady ny fametrahana marika hita maso toy ny fisian’ny teny Malagasy eo amin’ireny tranokala malaza ireny dia efa tena manaporofo fa efa miditra anatin’ny fandrosoana ny firenena indrindra eo amin’io tontolo io.

Koa andeha ary isika handroso hatrany hampiseho fa ilaina fivoarana ny firenentsika ary miatomboka amin’ny fametrahantsika marika izany hoe misy i Madagasikara aty toy izao ny fitenin’izany antsoina hoe Malagasy izany.

Teny manentana amin’ny fampiasana ny teny Malagasy
Andrianiko ny teniko fa Malagasy aho.


Tena mbola ilaina ve ny hanao tranonkala amin’ny teny malagasy ?

WordPress no CMS mampiodina maherin’ny 35% an’ny tranonkala amin’izao fotoana izao, sady mora ampiasaina indrindra. Anisan’ny ahitana azy betsaka ireo tranonkala, hatramin’ireo tranokalan’ny andrim-panjakana maro eto amintsika. Saika teny français foana nefa matetika no fampiasa amin’ireny tranonkala ireny, na ireo mampiasa WordPress na tsia. Misy aza mahavita mitantana teny maro ankoatra ny français, toy ny teny english na koa ny italiano ho an’ireo trano fandraisam-bahiny.

Misy ihany ireo blaogy vitsivitsy (tena vitsy) miezaka mizara amin’ny teny malagasy. Saingy matetika blaogy tsotra ihany ireo fa vitsy ny loharanon-kevitra iankinan’ny aina (andrim-panjakana, mpisehatra momba ny fahasalamana, fanabeazana, …) no manolotra tahirin-kevitra amin’ny teny malagasy.

Ny vinavina dia hoe :

Raha vitantsika ny mamoaka ny WordPress ho afaka ampiasaina amin’ny teny Malagasy dia :

  • Ho mora kokoa ho an’ireo mpampiasa tranonkala ny hanome vokatra amin’ny teny malagasy. Iriana mba hamporisika azy ireo hihamaro io.
  • Mety hihamaro kokoa ireo manan-katolotra nefa voasakan’ny teny vahiny teo aloha, no ho afaka hizara.

Ary rehefa mitombo ny mpamokatra dia hihamaro ny loharanom-pahalalana amin’ny teny malagasy azon’ny rehetra ho trandrahina, ka anisan’ny handray anjara amin’ny fampihenana ny elanelana amin’ny fahazoana fahalalana sy vaovao.

Anisan’ny tena ho amporisihina hitrandraka ity WordPress amin’ny teny malagasy ity ireo loharanom-pahalalana ifotoran’ny aina toy ny andrim-panjakana, ireo tranonkala azo antoka momba ny fahasalamana, ny fanabeazana, … Ahazoan’ny rehetra fahalalana amin’izay teny manakaiky ny fony.

And. 1 – Ireo sehatra miankina sy tsy miankina ary ny fiarahamonim-pirenena (…) dia tokony hiezaka hanolotra ireo tahiri-kevitra ilaina ary handray ny fepetra rehetra hampihenana ny sakana ara-teny (…) mba ahafahan’ny rehetra mampiasa ny cyberespace amin’ny fiteny rehetra.

UNESCO, Torolalana momba ny fampiroboroboana sy ny fampiasana ny fimaroan-teny sy ny fahalalahan’ny rehetra hisitraka ny cyberespace

Vonona handray anjara ?

🇫🇷 Article également disponible en français.