Handikateny

WordPress no fitaovana be mpampiasa indrindra amin’ny fitantanana tranonkala. Efa misy dikateny maherin’ny 150 nifandrimbonan’ireo mpirotsaka an-tsitrapo manerana an’izao tontolo izao.

Ianao koa afaka mitondra ny anjara birikinao amin’ny fandikana azy ho amin’ny teny malagasy, na ny fotony na ireo bika sy plugins fampiasa miaraka aminy.

Dingana voalohany

Tsotra kely ny fomba fandraisana anjara ary afaka manomboka sahady ianao na izao dieny izao aza :

  1. Midira amin’ny kaonty WordPress.org na manokafa kaonty
  2. Midira amin’ny pejy misy ireo tetikasa amin’ny teny malagasy ao amin’ny translate.wordpress.org
  3. Safidio izay tetikasa tianao handraisana anjara (misy vitsivitsy eo fa ny laharam-pamehana indrindra tokony dia ny 6.x.x – Development )
  4. Hitanao mipoitra ny fafana misy ireo fehezan-teny teny anglisy mila avadika ho teny malagasy
  1. Pendeso in-droa eo amin’ny fehezan-teny tianao ho adika.
    Tsindrio ny “Save” rehefa voasoratrao ny dikateny.

Arahabaina ! Izay sahady dia efa nanolotra ny anjara birikinao voalohany tao amin’ny WordPress.org ianao izao !

Raha misy ilanao fanampiana, aza misalasala mifandray amin’ireo mpandray anjara hafa.

Fenitra arahina

Mba hitsinjovana ny kalitaon’ny vokatra ho azo dia misy fepetra sy voambolana iraisantsika azonao jerena ato mialohan’ny tena hanombohana.

Afaka miditra amin’ny
Vondrona Facebook “WordPress Malagasy 🇲🇬” ianao
rehefa avy nitondra anjara biriky voalohany.


Fivoaran’andraikitra ho PTE na GTE

Misy endrika lalao ny fivoarana amin’ny andraikitra amin’ny maha-mpandikateny ary nasiana fitsipi-dalao mangarahara iraisan’ny rehetra izany mba :

  1. Tsy hisian’ny tombo sy ala amin’ny fanendrena sy fitomboan’andraikitra amin’ny samy mpandray anjara
  2. Mba ho famporisihana ny mpandray anjara hiroso be be kokoa hatrany
  3. Mba ho antokaamin’ny fihetsehan’ny vondron’ny mpandikateny hatrany

Mizara roa ny andraikitra afaka hivoarana : Mpandrindra dikateny anaty tetikasa (PTE) ary Mpandrindra dikateny ankapobeny (GTE).

Ny andraikitry ny PTE sy ny GTE dia manan-kery hatramin’ny 2 taona aorian’ny fandraisana anjara farany nentina.

Mpandrindra dikateny anaty tetikasa (PTE)

Mpanara-maso sy tompon’andraikitra amin’ny kalitaon’ny dikateny ao anaty tetikasa iray. Izy no manaiky na misivana ireo sosoka dikateny entin’ny mpandray anjara tsotra ao amin’ny tetikasa iandraiketany ary manamarina fa tsy mivoana amin’ny rakibolana iraisana ny voambolana miasa.

Afaka mangataka hotendrena ho PTE ny mpandray anjara iray rehefa nahafeno anjara biriky 30% amin’ny tetikasa iray.

Mpandrindra dikateny ankapobeny (GTE)

Mpanara-maso sy tompon’andraikitra amin’ny kalitaon’ireo tetikasa rehetra amin’ny fiteny iray. Izy no manaiky na misivana ireo sosoka dikateny entin’ny mpandray anjara tsotra ao amin’ny tetikasa rehetra mampiasa ny fiteny iandraiketany ary manamarina fa tsy mivoana amin’ny rakibolana iraisana ny voambolana miasa.. Arakaraky ny hamaron’ny GTE sy ny fisian’ny PTE no mety hitsinjarana ny andraikitry ny GTE amin’ireo tetikasa rehetra misy.

Afaka mangataka hotendrena ho GTE ny mpandray anjara iray rehefa avy voatendry ho PTE amin’ny tetikasa telo (03), ka efa feno 100% ny iray.